Archív kategorií: Uncategorized

Veľkonočné posedenie

Vážení prítomní,

všetkých vás srdečne vítam na dnešnom našom komornom posedení, ktoré sme usporiadali k príležitosti sviatku Veľkej noci.

Veľká noc je najväčším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Ide o oslavu zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Týmto sviatkom sa končí obdobie pôstu. Zvyky a obyčaje, ktoré sa pri tomto sviatku uchovali, sa líšia v závislosti od krajiny aj od regiónov. Vždy však ide o silný súvis s príchodom jari a nesie v sebe symboliku znovuzrodenia, vzniku nového života.

Aj keď sa Veľká noc pokladá za čisto kresťanský sviatok, nie je to úplne tak. Veľkonočné oslavy sú ovplyvnené oslavami jari, ktorých tradícia siaha do dávneho predkresťanského obdobia.

A veď ide predovšetkým o príchod jari, čo určite teší tak Kresťanov ako aj príslušníkov iných náboženstiev, či ľudí bez vyznania. Jar je obdobím, ktoré v sebe nesie optimizmus, nádej, silu, chuť začať niečo nové.

Nasledujúce týždne sa všetko v prírode zazelená, vykuknú prvé kvietky, slniečko bude čoraz silnejšie, vtáčiky nám zlepšia náladu svojím spevom. Všetko sa znovu preberie k životu.

A tak aj nech dnešné naše stretnutie sa nesie v duchu radosti zo života a v príjemnej optimistickej nálade…

Príhovor k 50. narodeninám 11

Milí moji kolegovia,

máme tú česť byť takto všetci spolu mimo pracovných povinností a verím, že ste tomu tak radi ako ja. Tou príležitosťou, ktorá nás dnes spojila je oslava významného jubilea našej drahej, skvelej a nenahraditeľnej kolegynky našej ….

Všetci sa zhodneme na tom, že je to úžasná žienka, spolupracovník aj šéfka, akú by si želal každý. Vždy ochotná pomôcť, poradiť. Nejeden z nás pozná tú situáciu: hlava v smútku: „čo s tým idem robiť, ako si len poradiť“ a už aj naše kroky vedú do jej kancelárie. Ona to vyrieši, to je naša spása 🙂 Ona je hlavička, v zákonoch sa vyzná. Nielenže robí uzávierku, štatistiku, audit, ale aj… Taká je ona multifunkčná 🙂 V práci vždy precízna a dôsledná.

A v súkromí. Kto ju bližšie pozná, vie, že je to človek, ktorý vždy vie zachrániť trápne situácie svojou duchaprítomnosťou a zmyslom pre humor. Veru nenudíme sa pri nej. Je to žienka samý vtip a zábava, má rada ľudí, je milá, priateľská.

A ešte o nej prezradím, že je to vášnivá športovkyňa, bývalá basketbalistka, však jej výška o tom svedčí.

Tak taká je naša …, naša čerstvá päťdesiatnička. Ospravedlňujem sa za priznanie veku, čo sa vraj u dám nemá, ale keď ja myslím, že ona nemá prečo vek tajiť. Jednak vyzerá skvele, jednak je mladá duchom, a to je dôležitejšie ako nejaké číslo.

Milá …., dovoľ mi teda, aby som v mene všetkých tu prítomných ti k tvojmu okrúhlemu jubileu popriala všetko najlepšie. Želáme ti veľa zdravia, však to je to najdôležitejšie. Želáme ti mnoho šťastia, lásky, pohody, úspechy, ale aj pevné nervy v práci, trpezlivosť s nami ostatnými, nie až tak šikovnými 🙂 Prajeme ti, aby si si užívala života tak ako doteraz, aby si bola veselá tak ako to ty vieš. Buď taká, aká si. Máme ťa veľmi radi!

Všetko dobré ti prajeme!

Pripíjam na oslávenkyňu, verím, že to dnes roztočíme, tak ako sa na oslavu patrí.

Príjemné posedenie prajem všetkým!

Príhovor na ples 2

Milé dámy, vážení páni!

Všetkých vás srdečne vítam a oficiálne otváram piaty reprezentačný ples …….. Áno, je to už piaty krát, čo sme sa takto stretli. Dá sa teda hovoriť o jubilejnom ročníku.

Dnešný dátum v kalendári nám pripomína, že je sviatok svätého Valentína, deň zamilovaných. Je to ideálny dátum na ples. Však práve na plese môžu páni svojím polovičkám prejaviť svoje city, rozmaznávať ich svojou priazňou. Verím, že naši páni sa nenechajú zahanbiť a ukážu svoju galantnosť a zmysel pre romantiku. Dnes môžu svojím partnerkám dať to, po čom túži srdce každej ženy: láska, obdiv, komplimenty a dôkaz toho, aká je pre svojho muža žiadaná. Veď tanec je stvorený práve na tento účel. Tanec je spôsob, ako si dvaja ľudia môžu prejaviť svoje city, vzájomnú vášeň.

Však k plesu a dobrej zábave patrí hudba a tanec. Aby sa nám dobre tancovalo a uvoľnili sme sa pri tónoch dobrej a kvalitnej muziky, o to sa postarajú naši hosti…., spoločenský program spestria aj tanečné skupiny………..a ……….. ukážkami Zumby a spoločenských tancov.

Pôžitok z jedľa nám počas celého večera zabezpečí……

Dobrú zábavu a veselosť podporí aj tombola obsahujúca rôzne pestré ceny. Tu mi dovoľte poďakovať naším sponzorom, a to sú: ……

Prajem teda vám všetkým, aby ste sa cítili príjemne, vychutnávali si slávnostnú atmosféru, prežili nezabudnuteľnú zábavu.

Príjemný večer želám vám všetkým!

Príhovor na stužkovú 4

Vážení rodičia, milí študenti, drahí kolegovia a všetci tu prítomní,

všetkých vás srdečne vítam na dnešnom udeľovaní stužiek študentom osemročného gymnázia a s touto udalosťou spojeným slávnostným večerom.

Kolegovia mi určite dajú za pravdu, že prítomnosť stužkovej slávnosti nám učiteľom dáva pocit zadosťučinenia, hrdosti, radosti z práce. No zároveň si tak trochu povzdychneme s myšlienkou: Kam ten čas tak rýchlo uteká?

Pred siedmimi rokmi, zdá sa nám to ako včera, k nám prišli primania, ešte malí žiačikovia, ktorí práve opustili 1. stupeň základnej školy. Boli to ešte deti. Dnes večer vidíme pred sebou mladých dospelých. Áno, je to tak, aj ich vek sa blíži k oficiálnej dospelosti. Sedem rokov ubehlo ako voda a oni práve za ten čas prešli premenou od detstva k dospelosti.

Na roky strednej školy tak dobre spomína, vznikajú priateľstvá na celý život, spolužiaci sa radi stretávajú aj o mnohé roky neskôr. A vo vašom prípade, milí študenti, verím, že to bude tak tiež tak.

Máte ešte aj tú výhodu, že ste spolu strávili nielen štyri roky ale až osem, čiže sa navzájom poznáte veľmi dobre. Dúfam, že čas strávený na gymnáziu je pre vás časom, kedy ste získali mnoho poučení, skúseností, ale i časom, kedy ste zažili veľa veselých príhod, získali dobrých kamarátov a do budúcnosti si z tohto obdobia odnesiete hlavne tie pekné spomienky.

Však toto obdobie sa už pomaly chýli ku koncu. Ešte vás čaká jedna veľká „skúška ohňom“ alebo tiež zvaná „skúška dospelosti“ a potom… prekročíte bránu gymnázia a za ňou vás čaká život. Nepredvídateľný, niekedy možno krutý, ale verte, že v skutočnosti nádherný život. A v každom prípade ten život je jedine váš, je vo vašich rukách a vo veľkej miere len na vás záleží, ako s ním naložíte. Mnohí z vás sa chystajú na vysokú školu. Čiže tá skutočná príprava na povolanie, tie časy študentské sú ešte len pred vami. Maturitnou skúškou sa teda vaše nadobúdanie vedomostí ešte len začne. Niektorí z vás možno už presne vedia, čo v živote chcú, ďalší zas ešte potrebujú čas porozhliadať sa.

Ako študentov gymnázia sme vás viedli k zodpovednosti vzhľadom na rôzne okolnosti, k pozitívnemu prístupu k vzdelaniu. Gymnázium dáva priestor pre všeobecné vzdelanie, poskytuje nadobudnutie vedomostí z rôznych oblastí. Mali ste možnosť vyskúšať si rôzne zamerania a na základe toho zistiť, čo je vám najbližšie a vybrať konkrétny smer.

Onedlho vás čaká posielanie prihlášok na vysokú školu, stojí pred vami veľké rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť celý váš život. Aj keď my vaši učitelia a samozrejme aj rodičia budeme pri vás stáť a snažiť sa vám pri tomto rozhodovaní čo najviac pomôcť, no konečná voľba je len na vás. Voľba ku ktorej musíte pristúpiť ako zodpovední dospelí ľudia. Pri výbere musíte zosúladiť svoje priority, záujmy, schopnosti, ale v neposlednom rade aj objektívne okolnosti, to jest možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Verím, že naša škola vás pripravila na ďalšie štúdium a to, čo sme vás naučili, budete schopní v budúcnosti využiť. My ako učitelia vám budeme fandiť a s hrdosťou počúvať dobré zvesti o tom, ako sa ktorému darí.

No dnešný deň je len váš, žite dnes naplno, vychutnajte si čaro dnešných momentov, ako najlepšie sa vám dá, pretože stužková slávnosť je len raz za život.

A milí rodičia, tento moment je jednou z tých chvíľ, kedy sa pozeráte na svoju ratolesť a srdce sa vám zalieva pocitom dojatia. Stužková slávnosť vlastného dieťaťa. Myslím, že dnes ani jednej matke neostanú oči suché a otcom tiež zviera hrdlo.

Vidíte, ako vaše deti hrdo nosia zelenú stužku pripnutú na hrudi. A vám, aj keď je smutno, že už nie sú vaše deti deťmi, tak zároveň sa do našich pocitov vkráda hrdosť a radosť nad ich úspechmi. Však vidíte, že ich oči sú plné očakávania od budúcnosti a ich stužky majú farbu zelenú, čo symbolizuje mladosť a nádej. Nie je väčším prianím pre každého rodiča, ako to, aby sa jeho dieťaťu životné očakávania splnili a aby našlo svoje šťastie. A i keď už nie sú vaše deti malé, stále sú vašimi deťmi a stále vás potrebujú, pretože vstup do života nie je jednoduchý a oni budú potrebovať vašu oporu.

A na záver len toľko: nech teda v tento slávnostný deň nás všetkých opája atmosféra jeho jedinečnosti a neopakovateľnosti. Prajem všetkým príjemnú zábavu!

Príhovor na stužkovú 3

Vážený učiteľský zbor, milí študenti, milí rodičia a všetci tu prítomní na stužkovej slávnosti

triedy…

dovoľte mi ako matke študenta povedať v mene všetkých rodičov pár slov.

Keď sa človek stane rodičom, v jeho živote sa vyskytnú chvíle, ktoré nás mocne chytia za srdce: prvé krôčky, prvé oslovenie „mama“, prvá cesta do školy a mnohé iné úžasné momenty. Tá chvíľa má potom v našich spomienkach svoje nezastupiteľné miesto.

A dnešný deň je práve jednou z tých chvíľ: stužková slávnosť vlastného dieťaťa. Pozerám sa dnes na svojho syna oblečeného v obleku a pripomenú sa mi slová zo známej piesne: „Už sa chlapec, už sa z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách….“ a taktiež že: „pobeží v ústrety tajomstvám dospelých….“ Myslím, že dnes ani jednej matke neostanú oči suché a otcom tiež zviera hrdlo od dojatia.

Z našich dievčatiek sú mladé dámy vo večerných šatách a naši chlapčekovia sa premenili na mladých pánov v oblekoch. Hrdo nosia zelenú stužku pripnutú na hrudi. A nám, aj keď je smutno, že už nie sú naše deti deťmi, tak zároveň cítime hrdosť a radosť nad ich úspechmi. Však vidíte, že ich oči sú plné očakávania od budúcnosti a ich stužky majú farbu zelenú, čo symbolizuje mladosť a nádej. Nie je väčším prianím pre každého rodiča, ako to, aby sa jeho dieťaťu životné očakávania splnili a aby našlo svoje šťastie.

A vám milí učitelia patrí veľká vďačnosť nás rodičov. Predovšetkým chcem v mene rodičov poďakovať triednej pani profesorke za jej starostlivosť, taktiež bývalému pánovi riaditeľovi a terajšej pani riaditeľke ako aj celému učiteľskému zboru za ich prácu. Však ste to práve vy, kto v tieto roky sprevádza životom naše deti. Vzdelávate ich, usmerňujete ich a pomáhate im. Vaša práca je poslaním, niekedy je určite dosť náročná a vyžaduje si veľkú trpezlivosť a otvorené srdce. Vedzte, že my rodičia si vás za to veľmi vážime.

No a študenti – naše ratolesti, V najbližších mesiacoch a aj potom neskôr vás čaká veľa povinností a životných zmien. No nebojte sa, isto to zvládnete. My rodičia aj učitelia vás budeme sprevádzať, pretože aj keď už končí vaše detstvo a vy stojíte na prahu dospelosti, stále potrebujete pomoc nás starších. My vám však radi budeme oporou.

No dnešný deň je len váš, žite dnes naplno, vychutnajte si čaro týchto momentov, ako najlepšie sa vám dá, pretože stužková slávnosť je len raz za život.

Prajem všetkým príjemnú zábavu!

Príhovor k 50. narodeninám 10

Vážený pán riaditeľ, milí kolegovia!

Všetkých vás srdečne vítam na dnešnom priateľskom posedení všetkých zamestnancov našej firmy. Máme tú možnosť byť takto všetci spolu mimo pracovných povinností a verím, že ste tomu tak radi ako ja. Tou príležitosťou, ktorá nás dnes spojila je oslava významného jubilea – 50. narodenín nášho pána riaditeľa.

Hovorí sa, že päťdesiatka je obdobím v živote, kedy sa človek už pozerá za seba, jeho život je už naplnený rôznymi zážitkami, spomienkami, skúsenosťami a životným poznaním. Človek prehodnocuje svoj osobný aj profesný život, začína sa pozerať na svoju minulosť ako na príbeh, ktorý sám vytvoril. A ty si stvoril riadky v knihe života, na ktoré môžeš byť hrdý.

Celý tvoj profesný život je viac menej spojený s našou firmou. No po skončení VŠ štúdia a po povinnej vojenskej službe si si vyskúšal rôzne pracovné pozície a v roku 1998 si sa ocitol u nás. Prácu máš rád, vykonávaš si ju s nadšením, láskou a porozumením voči klientom i kolegom. V 2009 si sa stal riaditeľom a zotrvávaš v danej funkcii doteraz. Za tých sedem rokov si vykonal mnoho užitočnej práce, veľa sa za ten čas pohlo k lepšiemu. A to predovšetkým tvojou zásluhou. Vieme, že máš do budúcna mnoho plánov a dobrých nápadov a budeš sa ich v blízkej budúcnosti snažiť zrealizovať.

My, tvoji kolegovia, budeme radi s tebou spolupracovať aj naďalej. Však dobre sa nám pracuje pod tvojím vedením. Poznáme ťa ako človeka a šéfa ambiciózneho, spravodlivého, zároveň priateľského a starostlivého. Veľmi si ťa vážime a uznávame.

Milý pán riaditeľ, dovoľ mi, aby som v mene všetkých zamestnancov k tvojím okrúhlym narodeninám popriala len to najlepšie. Želáme ti veľa zdravia, však to je to najdôležitejšie. Želáme ti mnoho šťastia, pohody, úspechy v profesnom aj osobnom živote, ale aj mnoho síl a pracovného nadšenia do budúcna.

Všetko dobré, nech sa ti darí aj naďalej, tak ako doteraz!

Príjemné posedenie prajem všetkým!

Príhovor k 50. narodeninám 9

Drahý náš oslávenec, vážení prítomní,

Dnešný deň oslavuje významné okrúhle narodeniny – piaty krížik na krku môj brat Peter, milovaný a milujúci otec, manžel, krstný otec a kamarát. Všetkých vás srdečne vítam na tejto radostnej udalosti.

Hovorí sa, že päťdesiatka je obdobím v živote, kedy sa človek už pozerá za seba, jeho život je už naplnený rôznymi zážitkami, spomienkami, skúsenosťami a životným poznaním. Človek sa začína pozerať na svoj život ako na príbeh, ktorý sám vytvoril. A ty bráško si stvoril riadky v knihe života, na ktoré môžeš byť hrdý.

Narodil si sa  v roku 1966 a o päť rokov som prišiel na svet ja. Mali sme veľmi pekné detstvo, za čo sme obidvaja rodičom veľmi vďační. Otec nás viedol k úcte a láske k prírode. Od samého malička nás brával na ryby, máme z toho obdobia krásne zážitky. A vzťah k rybárčeniu nám ostal doteraz.  Myslím, že môžem povedať, medzi nami bratmi sa vytvoril pevný vzťah, spája nás priateľstvo, silné puto, vzájomne si pomáhame. A to je predovšetkým otcova zásluha.

Ty si potom študoval v Bratislave. Našiel si si žienku, s Milkou ste už manželia nejaký ten rôčik, vychovali ste dve deti, dnes sú to už dospeláci. Snažil si sa im podať ďalej to, čo si ty dostal od rodičov, lásku, mužský vzor… uviedol si ich do života, ako najlepšie si vedel.

Dosiahol si nemalý úspech v práci. Vo voľnom čase, ktorého máš už teraz viac ako deti vyrástli, sa venuješ už spomínanému rýbárčeniu, to vie o tebe každý, v zime lyžovanie a najnovšie modelárčenie. Tak posúď sám, máš naozaj pestrý a zmysluplný život. Je to samozrejme o tebe, ty si ho taký vytváraš. Máš už čo to prežité, už nie si neskúsený mladík. No zároveň ťa ešte mnoho pekných životných okamihov a príjemných prekvapení čaká. A my ti prajeme, aby ich bolo čo najviac.

Drahý Peter, môj milý brácho v mene všetkých ti prajem k tvojmu piatemu krížiku len to dobré. Všetci ti zo srdca želáme pevné zdravie, však to je to najdôležitejšie. Ďalej ti prajeme veľa šťastia, lásky, rodinnej pohody, aby ste boli s manželkou a deťmi tak šťastní ako doteraz. Aby si sa tešil z tvojich koníčkov tak, ako to ty vieš. A taktiež, aby ťa tvoja sila, energia a pozitívne myslenie neopúšťali.

Všetko najlepšie!

A nech oslava je tak veselá, ako sa na päťdesiatku patrí!
Príjemnú zábavu prajem všetkým!

Príhovor k 50. narodeninám 8

Drahý náš oslávenec, milá rodinka a priatelia,

všetkých vás srdečne vítam na dnešnej radostnej udalosti. Tou udalosťou je oslava päťdesiatych narodenín muža, ktorého máme všetci radi, chceme mu zaželať len to najlepšie a spoločne s ním to poriadne osláviť.

Všetkých, čo sme sa dnes zišli spája to, že si nášho čerstvého päťdesiatnika veľmi vážime, máme ho radi, jeho prítomnosť nás teší, nabíja energiou a dobrou náladou. Dovoľ mi teda, milý krstný otec, v mene všetkých ti pri tejto príležitosti povedať pár láskyplných slov. Ako som už spomenula, si človek s veľkým srdcom a to ti teraz chceme povedať.

Narodil si sa v Trebišove, kde si prežil aj krásne roky detstva a mladosti. Vyštudoval si inžiniera v Košiciach. Stretol si tu ženu svojho života, tvoju milovanú manželku. Dnes ste už spolu krásnych 29 rokov.  V práci sa ti darilo, dosiahol si vysokú pozíciu. Si aktívny a pracovitý človek. Staráš sa o svoju mamku i svokru, zveľaďuješ váš rodinný domček, ktorému dodávaš nový vzhľad. Domček je miestom, kde sa všetci často a radi stretávame.

Po 10 rokoch spolužitia ste boli požehnaní tým najkrajším darom – malým človiečikom, vytúženým bábätkom, vaším jediným synčekom. Dnes už nie je malý, vyrástol vám, už prešiel prahom dospelosti. No pre vás to samozrejme je a stále bude vaše dieťa. Vychovali ste ho a teraz ho už len budete sprevádzať a sledovať jeho kroky v živote dospelých.

Ty a tvoja manželka – moji krstní rodičia by ste mohli byť príkladom ideálneho manželského páru. Stáli ste pri sebe v dobrom aj zlom, jeden druhého rešpektujete a vážite si, je medzi vami silná dôvera. A čo vás neupúšťa, je veľký zmysel pre humor, vtipnosť a sviežosť. To vám pomáha prekonávať aj ťažšie životné prekážky. Dvaja päťdesiatnici, čo niekedy sa správajú ako 20 roční. Ale práve to je na vás milé. No a musíš však priznať aj znamenitú trpezlivosť tvojej ženy, ktorú pri tebe niekedy potrebuje. V každom prípade, ja by som vás nominovala na pár roka (a možno aj života). Aspoň pre mňa ste tým príkladom boli a aj ste, pretože som si našla tiež tak dobrého manžela, ako si ty.

Čo je však na tebe najviac obdivuhodné, je tvoja ochota pomôcť: vieš poradiť, vieš podať pomocnú ruku tomu, kto ju potrebuje a to je naozaj veľa. Preto máš mnoho dobrých priateľov a ľudí, ktorým na tebe záleží.

Tak teda oslávenec náš, v mene všetkých ti prajem k tvojmu piatemu krížiku len to dobré. Všetci ti zo srdca želáme pevné zdravie, však to je to najdôležitejšie. Ďalej ti prajeme veľa šťastia, lásky, rodinnej pohody, aby ste boli s manželkou tak šťastní ako doteraz, aby bol váš syn aj naďalej vašou veľkou radosťou. A taktiež, aby tvoj humor bol stále tvojím verným spoločníkom a aby ťa tvoja sila, energia a pozitívne myslenie neopúšťali.

Všetko najlepšie krstný otec!

A nech je oslava veselá!
Príjemnú zábavu prajem všetkým!

Príhovor k 60. narodeninám 3

Drahá naša mamička!

Sme šťastní, že dnes znova máme možnosť sa všetci stretnúť a byť spolu. Tentokrát je tou príležitosťou významná to udalosť, to jest oslava tvojich šesťdesiatych narodenín. A my tvoji najbližší tu teraz sme pred tebou a môžeme ti povedať pár viet, ktoré cítime v našich srdciach.

Si človek veľmi výnimočný. Výnimočný svojou dobrotou, starostlivosťou, láskou, ktorú rozdávaš nám všetkým. Svojím úsmevom vnášaš pohodu a pozitívnu energiu všade, kde vkročíš. Rada si medzi ľuďmi, si veľmi spoločenská. Tak isto rada tráviš čas v prírode, ktorá ti poskytuje oddych a načerpanie nových síl. Si veľmi pracovitá a svedomitá. Si znamenitá kuchárka.

Spolu s oteckom ste vychovali tri deti – nás. Naše detstvo bolo plné pekných dní. Vždy sme všetci spolu chodievali do prírody, brávali ste nás na rôzne výlety. Boli to chvíle plné radostí, rodinného šťastia a pohody. Vďaka tomu dnes mám ja a moji bratia na detstvo krásne spomienky, vytvorilo sa pevné puto medzi nami súrodencami a snažíme sa tú lásku a dobro posielať ďalej, naším deťom. Niekedy si však vedela byť na nás aj prísna. No teraz, keď som sama matkou viem, že mnohokrát je to veľmi potrebné. Však my traja sme boli deti živé, nie vždy sme boli dobručkí, ako všetky deti aj my sme museli občas vystrájať, mamku i otca nahnevať.

Cítime za to všetko veľkú vďačnosť. Naše detstvo bolo také, aké by som priala každému. Teraz už nie si len mamou, ale aj starou mamou. Vnúčatá ťa majú radi. Veríme, že ti prinášajú veľa radosti a si im tak dobrou starkou, ako nám si bola dobrou mamkou.

Naša rodina je veľmi súdržná, snažíme sa udržiavať vzťahy. A tá súdržnosť medzi nami je predovšetkým tvoja zásluha.

Tak snáď ocino sa na nás z neba pozerá a to, čo ti želáme my, by ti aj on zo srdca želal. Želal by ti, aby si si užívala života, aby si sa tešila z maličkostí, tak ako to ty vieš. Aby ti slúžilo zdravie, však to je to najdôležitejšie. Prial by ti mnoho lásky, rodinnej pohody a radostí.

Všetci ti želáme k tvojim okrúhlym narodeninám len to najlepšie, aby si ostala taká, aká si. Máme ťa veľmi radi a ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás spravila, čo pre nás znamenáš. Ďakujeme ti za svoj život.

Všetko dobré, mama!

 

Príhovor k 50. narodeninám 7

Drahí moji!

Keď človek oslavuje okrúhly sviatok, zvykne sa na chvíľu pozastaviť, pozrieť sa na svoj život, porozmýšlať nad ním. Päťdesiatka je už to jubileum, kde sa pozeráme za seba, vnímame život ako príbeh, v ktorom hráme hlavnú postavu. A premietame si minulosť ako cestu, po ktorej sme sa dostali k prítomnosti.

Oslavujem dnes toto významné jubileum, mám vás tu všetkých: mojich najdrahších. Je to pre mňa príležitosť prihovoriť sa vám a povedať, že som šťastná, že vás mám a že som vďačná každému z vás, každému svojím spôsobom.

Prvá vďaka patrí vám: moji rodičia. Ja aj s bratom sme mali krásne detstvo. Pamätám si na dni bezstarostné, kedy sme len tak behali a hrali sa v záhrade, chodievali sme na výlety. Ako rodičia vždy ste sa o nás príkladne starali, pomáhali ste nám aj ako dospelým (finančne aj morálne) a stále ste našou oporou.

Veľká vďaka, snáď tá najväčšia patrí môjmu manželovi. Však kráčame spolu životom už 20 rokov. Stále sa máme radi, prežili sme spolu najkrajšie roky života, od mladosti cez časy, keď boli deti malé až doteraz. Máme spolu dve nádherné deti. 

Veľká vďaka patrí aj mojim svokrovcom, ktorí nám vždy pomáhali aj pomáhajú ako vedeli.

No a napokon moje deti, moje dve veľké pýchy. Ste už dospelí ľudia, čo sa mi niekedy ani nechce veriť. Začínate si vytvárať vlastné životy. Viete, že vaše šťastie a spokojnosť bude mojím najväčším potešením. Nie je nič krajšie pre matku, ako sa pozerať na svoje deti, keď sa im darí. A samozrejme pomoc a oporu vo mne a otcovi vždy nájdete. My už len tak potichu dúfame, že sa raz postaráte o to, aby znova detský džavot zavítal do našej rodiny. Pretože rôčky vášho detstva, tie časy nádherné sú už za nami, no tešíme sa zas, ako sa budeme môcť hrávať s našimi vnúčatami.

Tak to tak všetko, čo som mala na srdci, čo som vám chcela povedať. Všetkým vám teda veľmi ďakujem, za to, že ste tu dnes so mnou, za to, že ste…

Prajem vám príjemné rodinné posedenie!