DEŇ DETÍ

Deň detí sa oslavuje 1. júna.

Ponúkame vám príhovor, ktorý je možné použiť pri ľubovoľnej udalosti týkajúcej sa detí, prípadne spoločenskej akcii pri príležitosti Medzinárodného dňa detí:

Príhovor na Deň detí