SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Daný príhovor je vhodný k otvoreniu nejakých pretekov, prípadne inej súťaže:

Športové podujatie, preteky

Príhovor vhodný ako úvod k nejakému posedeniu, či spoločenskému podujatiu pri príležitosti sviatku Veľkej noci:

Veľkonočné posedenie