NARODENIE DIEŤAŤA

Vo vašej rodine sa narodilo dieťatko. Je to veľmi šťastná a radostná udalosť. Pripravujete príhovor na privítanie nového člena rodiny alebo príhovor, ktorý zaznie na oslave krstu.

Ponúkame vám vzory na inšpiráciu:

Príhovor k narodeniu dieťaťa (príhovor ku krstu) 1

Príhovor k narodeniu dieťaťa (príhovor ku krstu) 2