Príhovor k 60. narodeninám

Tento príhovor je adresovaný žene oslavujúcej šesťdesiate narodeniny. Je napísaný v mene jej detí:

Príhovor k 60. narodeninám 1

Tu zas ide o príhovor adresovaný mužovi, ktorý oslavuje šesťdesiate narodeniny a je napísaný v mene jeho syna:

Príhovor k 60. narodeninám 2

Príhovor pre matku, ktorá je vdova, od detí:

Príhovor k 60. narodeninám 3