Športové podujatie, preteky

Športové podujatie

Vážení prítomní, súťažiaci aj diváci,

všetkých vás srdečne vítam na siedmom ročníku našich pretekov. Som rád, že aj za podmienok nie veľmi priaznivého počasia sme sa tu zišli v hojnom počte.

Dnes bude súťažiť dvadsaťosem pretekárov z rôznych častí Slovenska. S mnohými z nich sme sa už stretli v predošlých ročníkoch, ale máme tu aj nových súťažiacich, ktorých vítame s nadšením. Našu obec zastupujú dvaja pretekári a to: …………… a …………. Obidvom veríme a zdržíme im palce. Súťažiaci štartujú z ………… prejdu k …………, potom okolo …………. a po poľnej ceste sa vrátia k miestu cieľu. Odmenené budú tri prvé miesta: tretia cena je ……….., druhá cena je …………. a na najrýchlejšieho pretekára čaká …………. Ako každý rok aj tentokrát po skončení pretekov oceníme najstaršieho účastníka.

Cieľom dnešného podujatia nie je len uskutočnenie nasledujúcich pretekov, ale je aj našou snahou ukázať verejnosti a hlavne mladým ľuďom dôležitosť pohybu, uvedomenie si jeho potreby, radosti zo športovania ako aj dôležitosť upevňovania fyzických síl, pevnej vôle a prekonávania samého seba. Nemali by sme na to zabúdať a práve udalosť ako je táto je príležitosťou uvedomenia si týchto hodnôt.

A tak prajem všetkým športové naladenie. Samotným súťažiacim želám veľa síl, aby nepriazeň počasia pokladali za výzvu a nie za nevýhodu. Divákom prajem veľa zábavy a zároveň ich prosím o dostatočné povzbudzovanie súťažiacich.

Tak teda pekný deň všetkým a športu zdar!

4.6/5 - (118 votes)