Príhovor na Deň matiek 3

Drahá naša mamička,

  Máme tu druhú májovú nedeľu, deň, kedy by si mal každý pripomenúť dôležitosť žien, matiek. Matka je človek, ktorý nás nosil pod srdcom, ktorý nám dal nezištnú lásku a starostlivosť od malého nemluvňaťa až po celý život. Však každý vie, čo jeho matka preň znamená.

  A tak je tu deň venovaný týmto vzácnym bytostiam – matkám, a aj my máme tú príležitosť vyjadriť našu úctu a vďaku Tebe mamka. Vždy si sa o nás príkladne starala, a nie vždy to bolo ľahké. Milovala si nás, takých, akí sme a snažila sa pomôcť, vždy keď sme to potrebovali. Je až nemožné Ti to vrátiť, snáď jedine tú energiu, ktorú si nám venovala predať naším deťom.

  Preto mamička, dnešný deň si vychutnaj a dovoľ nám, aby sme ti ho čo najviac spríjemnili a dúfam potešili Ťa. Kto iný si to tak veľmi zaslúži, ako ty? Je pre nás radosťou vidieť Ťa šťastnú.

  Želáme Ti teda všetko dobré, veľa šťastia, veselosti, zdravíčko, aby slúžilo a aby si dostávali veľa lásky od všetkých. Tak ako v tieto dni kvitnú stromy a kvety, by sme si všetci želali, aby aj v Tebe kvitla radosť a šťastie zo života. Máme Ťa veľmi radi a vážime si Ťa za všetko, čo pre nás robíš.

  Pripíjam teda na Teba, na znak našej lásky a úcty k Tebe.

Rate this post