DEŇ MATIEK

Deň matiek pripadá na druhú májovú nedeľu.

Tento príhovor je vhodné použiť pri príležitosti Dňa matiek v kruhu rodiny:

Príhovor na Deň matiek 1

Tento príhovor je vhodné použiť pri nejakej spoločenskej udalosti spojenej s príležitosťou oslavy Dňa matiek:

Príhovor na Deň matiek 2

Daný príhovor zas je vhodný na otvorenie kultúrneho predstavenia k príležitosti dňa matiek:

Koncert (predstavenie) pri príležitosti k dňu matiek

Príhovor na Deň matiek 3