Príhovory

Čaká vás nejaká spoločenská udalosť a vy ste tým povereným, komu pripadla povinnosť povedať pri danej príležitosti pár slov, či dokonca celý príhovor, prípadne úvodný prejav. Alebo vy sám ste organizátorom určitej spoločenskej akcii a potrebujete začať úvodnou rečou.

Možno niekto z vašich blízkych oslavuje okrúhle narodeniny a potrebujete príhovor k jubileu.

Alebo sa vo vašej rodine narodilo dieťa a chcete ho oficiálne privítať príhovorom pri narodení dieťaťa.

Ďalším dôvodom môže byť svadba vášho priateľa/priateľky, syna/dcéry a vy potrebujete predniesť nejakú tú svadobnú reč.

Vaše dieťa má promócie alebo úspešne zložilo skúšky a vy mu chcete oficiálne zablahoželať k ukončeniu štúdia.

Váš kolega odchádza do dôchodku a patrí sa s ním patrične rozlúčiť. Potrebujete si pripraviť príhovor k odchodu do dôchodku.

Smutným prípadom je pohreb vašej blízkej osoby, ale aj to patrí k životu. Chcete si uctiť jeho pamiatku rečou pri poslednej rozlúčke.

Ak organizujete nejakú spoločenskú akciu, potrebujete ju začať úvodnou rečou alebo vsunúť do programu vhodný príhovor. Či už je to stužková – príhovor na stužkovú, ples – príhovor na ples, firemná akcia – príhovor k zahájeniu firemnej akcie, súťaž alebo iná spoločenská akcia.

Príhovor často zaznieva v školskom prostredí: začiatok školského roka, ukončenie školského roka, deň učiteľov, príhovor k otvoreniu maturitnej skúšky, rozlúčka s absolventmi…

Niekedy sa patrí povedať pár slov k príležitosti významného dňa v roku, ako je napr. Deň matiek, Medzinárodný deň žien, Deň detí, Vianoce, Nový rok, prípadne na daný deň pripadá výročie nejakej významnej udalosti.

Ako vidíte príležitostí a dôvodov, kedy je vhodné predniesť príhovor je veľmi veľa. My vám radi pomôžeme svojimi radami a ukážkami vzorov, ktoré môžu byť pre vás užitočné.