Príhovor k 50. narodeninám

Tento príhovor je adresovaný žene oslavujúcej päťdesiate narodeniny: Príhovor k 50. narodeninám 1

Neutrálny príhovor vhodný pre muža, ako aj pre ženu v strednom veku, je vhodný aj pre niekoho bezdetného: Príhovor k 50. narodeninám 2

Príhovor pre matku od detí, človeka starostlivého a obetavého: Príhovor k 50. narodeninám 3

Príhovor pre otca od detí, človeka so zmyslom pre humor: Príhovor k 50. narodeninám 4

Príhovor pre otca od detí, človeka rodinného typu: Príhovor k 50. narodeninám 5

Príhovor pre matku od detí, človeka spoločenského: Príhovor k 50. narodeninám 6

Príhovor, ktorý prednáša samotný oslávenec na svojej oslave: Príhovor k 50. narodeninám 7

Príhovor k päťdesiatke pre veselého a dobrosrdečného krstného otca: Príhovor k 50. narodeninám 8

Príhovor, ktorý prednesie brat bratovi: Príhovor k 50. narodeninám 9

Príhovor, ktorý môžu predniesť podriadení svojmu nadriadenému v práci: Príhovor k 50. narodeninám 10

Príhovor vhodný pre kolegyňu: Príhovor k 50. narodeninám 11

Príhovor pre kolegu, ktorý je veselej povahy: Príhovor k 50. narodeninám 12