Príhovor k 60. narodeninám

Tento príhovor je adresovaný žene oslavujúcej šesťdesiate narodeniny. Je napísaný v mene jej detí:

Príhovor k 60. narodeninám 1

Tu zas ide o príhovor adresovaný mužovi, ktorý oslavuje šesťdesiate narodeniny a je napísaný v mene jeho syna:

Príhovor k 60. narodeninám 2

Príhovor pre matku, ktorá je vdova, od detí:

Príhovor k 60. narodeninám 3

Príhovor pre muža od manželky:

Príhovor k 60. narodeninám 4

Príhovor pre ženu od manžela:

Príhovor k 60. narodeninám 5

Príhovor, ktorý môže predniesť žena na oslave vlastných okrúhlych narodenín:

Príhovor k 60. narodeninám 6