STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ

„Navždy sa zachová s pamäti stužková….“ sú slová zo známej to pesničky od skupiny Elán. No Stužková slávnosť aby vyšla tak nech sa na ňu spomína, predstavuje aj veľa príprav a povinností. Jednou z nich je pripraviť nejaký ten príhovor na jej zahájenie. Uvádzame niekoľko vzorov, ktoré by vám mohli pomôcť.

Príhovor učiteľa:

Príhovor na stužkovú 1

Príhovor v mene študentov:

Príhovor na stužkovú 2

Príhovor v mene matky študenta:

Príhovor na stužkovú 3

Príhovor od učiteľa/riaditeľa:

Príhovor na stužkovú 4

Príhovor na stužkovú 5

Príhovor na stužkovú 6