POSLEDNÁ ROZLÚČKA

Príhovor na pohrebe

Pohreb blízkeho človeka je vždy veľmi smutná a psychicky náročná udalosť. Vieme, že zosnulý si zaslúži dôstojnú poslednú rozlúčku, ku ktorej patrí aj príhovor na kare. Je dôležité spomenúť, čo pre nás ten človek znamenal. Ak potrebujete pripraviť si smútočnú reč, dané vzory vám môžu pomôcť:

Príhovor na pohrebe 1

Príhovor na pohrebe 2 – kolegovi

Príhovor na pohrebe 3 – kolegovi