Veľkonočné posedenie

Tento príhovor je vhodný pre Veľkonočné posedenie. Spomína sa v ňom Veľká noc ako kresťanský sviatok ale aj ako sviatky jari, ktoré prinášajú novú energiu a optimizmus.

Vážení prítomní,

všetkých vás srdečne vítam na dnešnom našom komornom posedení, ktoré sme usporiadali k príležitosti sviatku Veľkej noci.

Veľká noc je najväčším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Ide o oslavu zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Týmto sviatkom sa končí obdobie pôstu. Zvyky a obyčaje, ktoré sa pri tomto sviatku uchovali, sa líšia v závislosti od krajiny aj od regiónov. Vždy však ide o silný súvis s príchodom jari a nesie v sebe symboliku znovuzrodenia, vzniku nového života.

Aj keď sa Veľká noc pokladá za čisto kresťanský sviatok, nie je to úplne tak. Veľkonočné oslavy sú ovplyvnené oslavami jari, ktorých tradícia siaha do dávneho predkresťanského obdobia.

A veď ide predovšetkým o príchod jari, čo určite teší tak Kresťanov ako aj príslušníkov iných náboženstiev, či ľudí bez vyznania. Jar je obdobím, ktoré v sebe nesie optimizmus, nádej, silu, chuť začať niečo nové.

Nasledujúce týždne sa všetko v prírode zazelená, vykuknú prvé kvietky, slniečko bude čoraz silnejšie, vtáčiky nám zlepšia náladu svojím spevom. Všetko sa znovu preberie k životu.

A tak aj nech dnešné naše Veľkonočné posedenie sa nesie v duchu radosti zo života a v príjemnej optimistickej nálade…

5/5 - (1 vote)