Zvyky na svadbe

Zvyky na svadbe

Na svadbe sa zvyklo realizovať mnoho zvykov a rituálov, ktoré mali symbolický charakter a boli svojské pre každú kultúru. Svadby v súčasnosti niektoré zvyky dodržia, od iných sa upúšťa. Sú tu aj vplyvy kultúry západných krajín a aj na Slovensku sa začali uplatňovať ich svadobné zvyky (napr. rozsypávať ryžu)

Medzi najčastejšie svadobné zvyky patria:

Venčekový tanec – tanec, kedy nevesta a ženích tancujú uprostred kruhu so všetkými hosťami. Ich posledný tanec za slobodna. Každý, kto tancuje s nevestou, kúpi si tanec finančnou odmenou.

Únos nevesty – v pokročilej zábave priatelia symbolicky unesú nevestu a ženích ju má hľadať a vyplatiť výkupné.

Rozbitie taniera a spoločné zametanie ženícha s nevestou má symbolizovať ich spoluprácu.

Prenesenie nevesty ženíchom cez prah

Jedenie nevesty a ženícha zo spoločného taniera

Je len na vás, ktoré zvyky si budete na vlastnej svadbe želať. Pri svadbe moderného typu nič nie je prepísané, nič povinné. Záleží to na vašom prianí.

Rate this post