Príhovor k 50. narodeninám 10

Vážený pán riaditeľ, milí kolegovia!

Všetkých vás srdečne vítam na dnešnom priateľskom posedení všetkých zamestnancov našej firmy. Máme tú možnosť byť takto všetci spolu mimo pracovných povinností a verím, že ste tomu tak radi ako ja. Tou príležitosťou, ktorá nás dnes spojila je oslava významného jubilea – 50. narodenín nášho pána riaditeľa.

Hovorí sa, že päťdesiatka je obdobím v živote, kedy sa človek už pozerá za seba, jeho život je už naplnený rôznymi zážitkami, spomienkami, skúsenosťami a životným poznaním. Človek prehodnocuje svoj osobný aj profesný život, začína sa pozerať na svoju minulosť ako na príbeh, ktorý sám vytvoril. A ty si stvoril riadky v knihe života, na ktoré môžeš byť hrdý.

Celý tvoj profesný život je viac menej spojený s našou firmou. No po skončení VŠ štúdia a po povinnej vojenskej službe si si vyskúšal rôzne pracovné pozície a v roku 1998 si sa ocitol u nás. Prácu máš rád, vykonávaš si ju s nadšením, láskou a porozumením voči klientom i kolegom. V 2009 si sa stal riaditeľom a zotrvávaš v danej funkcii doteraz. Za tých sedem rokov si vykonal mnoho užitočnej práce, veľa sa za ten čas pohlo k lepšiemu. A to predovšetkým tvojou zásluhou. Vieme, že máš do budúcna mnoho plánov a dobrých nápadov a budeš sa ich v blízkej budúcnosti snažiť zrealizovať.

My, tvoji kolegovia, budeme radi s tebou spolupracovať aj naďalej. Však dobre sa nám pracuje pod tvojím vedením. Poznáme ťa ako človeka a šéfa ambiciózneho, spravodlivého, zároveň priateľského a starostlivého. Veľmi si ťa vážime a uznávame.

Milý pán riaditeľ, dovoľ mi, aby som v mene všetkých zamestnancov k tvojím okrúhlym narodeninám popriala len to najlepšie. Želáme ti veľa zdravia, však to je to najdôležitejšie. Želáme ti mnoho šťastia, pohody, úspechy v profesnom aj osobnom živote, ale aj mnoho síl a pracovného nadšenia do budúcna.

Všetko dobré, nech sa ti darí aj naďalej, tak ako doteraz!

Príjemné posedenie prajem všetkým!

4/5 - (17 votes)