Príhovor na stužkovú 3

Vážený učiteľský zbor, milí študenti, milí rodičia a všetci tu prítomní na stužkovej slávnosti

triedy…

dovoľte mi ako matke študenta povedať v mene všetkých rodičov pár slov.

Keď sa človek stane rodičom, v jeho živote sa vyskytnú chvíle, ktoré nás mocne chytia za srdce: prvé krôčky, prvé oslovenie „mama“, prvá cesta do školy a mnohé iné úžasné momenty. Tá chvíľa má potom v našich spomienkach svoje nezastupiteľné miesto.

A dnešný deň je práve jednou z tých chvíľ: stužková slávnosť vlastného dieťaťa. Pozerám sa dnes na svojho syna oblečeného v obleku a pripomenú sa mi slová zo známej piesne: „Už sa chlapec, už sa z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách….“ a taktiež že: „pobeží v ústrety tajomstvám dospelých….“ Myslím, že dnes ani jednej matke neostanú oči suché a otcom tiež zviera hrdlo od dojatia.

Z našich dievčatiek sú mladé dámy vo večerných šatách a naši chlapčekovia sa premenili na mladých pánov v oblekoch. Hrdo nosia zelenú stužku pripnutú na hrudi. A nám, aj keď je smutno, že už nie sú naše deti deťmi, tak zároveň cítime hrdosť a radosť nad ich úspechmi. Však vidíte, že ich oči sú plné očakávania od budúcnosti a ich stužky majú farbu zelenú, čo symbolizuje mladosť a nádej. Nie je väčším prianím pre každého rodiča, ako to, aby sa jeho dieťaťu životné očakávania splnili a aby našlo svoje šťastie.

A vám milí učitelia patrí veľká vďačnosť nás rodičov. Predovšetkým chcem v mene rodičov poďakovať triednej pani profesorke za jej starostlivosť, taktiež bývalému pánovi riaditeľovi a terajšej pani riaditeľke ako aj celému učiteľskému zboru za ich prácu. Však ste to práve vy, kto v tieto roky sprevádza životom naše deti. Vzdelávate ich, usmerňujete ich a pomáhate im. Vaša práca je poslaním, niekedy je určite dosť náročná a vyžaduje si veľkú trpezlivosť a otvorené srdce. Vedzte, že my rodičia si vás za to veľmi vážime.

No a študenti – naše ratolesti, V najbližších mesiacoch a aj potom neskôr vás čaká veľa povinností a životných zmien. No nebojte sa, isto to zvládnete. My rodičia aj učitelia vás budeme sprevádzať, pretože aj keď už končí vaše detstvo a vy stojíte na prahu dospelosti, stále potrebujete pomoc nás starších. My vám však radi budeme oporou.

No dnešný deň je len váš, žite dnes naplno, vychutnajte si čaro týchto momentov, ako najlepšie sa vám dá, pretože stužková slávnosť je len raz za život.

Prajem všetkým príjemnú zábavu!

3.7/5 - (3 votes)