Príhovor k narodeniu dieťaťa (Príhovor ku krstu) 6

    Milá naša rodinka!

    V prvom rade chcem privítať v rodine tohto malého anjelika a gratulujem rodičom.

    Príchod nového človeka vytvára v nás dospelých úžasný pocit šťastia, radosti aj spolupatričnosti v rodine. Malé bábo je stvorenie tak dojemne nevinné, ešte ani samo netuší, že už je súčasťou veľkého sveta a čaká ho v živote veľa vecí. Veľa radostí, ale aj mnoho situácií, v ktorých sa bude musieť v živote popasovať.


Je veľmi dôležité, aby už od ranného detstva sa naučil tým správnym spôsobom, ako treba v živote kráčať. Tie prvé krôčky sú neisté. Rodič musí ho držať za rúčku, musí mu pomôcť. Jeho úlohou je naučiť ho chodiť tak, aby v ten deň, keď sa rodičovskej ruky pustí, našiel pre seba tú správnu cestu, aby v živote nezablúdil.

    No keď mu dáte dostatok lásky, získa v srdci ten najpevnejší bod, ktorého sa môže držať. A ak sa mu bude niekedy svet zdať tmavý, čierny, ako sa občas stáva každému, uvidí v horizonte to svoje svetielko a pôjde za ním.

    Úloha rodiča je poslanie. Je to asi tá najdôležitejšia, najzodpovednejšia vec v živote. No zároveň je to povinnosť, ktorej plnenie prinesie to najväčšie šťastie. Prajem teda rodičom pri plnení tohto poslania veľa síl a bábätku veľa šťastia v jeho živote.

Rate this post