Príhovor na koniec školského roka

Koniec školského roka – príhovor

Vážení kolegovia, milí žiaci!

Dnešným dňom sa ukončil školský rok 2013/2014. Na dva mesiace sa zavrú školské brány a žiaci i učitelia majú pred sebou zaslúžený dvojmesačný oddych.

Prihovorím sa v prvom rade k vám milí žiaci. Desať mesiacov ste plnili svoje školské povinnosti a vaša snaha je odzrkadlená vo vašich výsledkoch, ktoré dnes máte pred sebou. Teraz sú pred vami prázdniny, ktoré vám poskytnú oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka. Prváci, váš prvý rok a hádam aj ten najťažší rok v škole je už za vami. Naučili ste sa počas tohto obdobia naozaj veľa. Nie je jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti. No myslím, že môžem povedať, že ste to za pomoci vašich učiteliek zvládli výborne a my učitelia, sme radi, že sme mali takých šikovných prvákov. Nech vám vaša usilovnosť trvá aj v ďalších ročníkoch.

To že máte za sebou desať mesiacov veľkého snaženia platí samozrejme aj pre ďalšie ročníky. Taktiež piataci, zvládli prvý rok na druhom stupni, čo je určite dosť náročné. No a milí deviataci, vám sa dnešným dňom ukončilo štúdium základnej školy. Opúšťate naše lavice. Každý z vás ide svojou cestou. Čaká vás štúdium na iných školách či príprava na zamestnanie. Lúčime sa teda s vami a v mene všetkých vašich učiteľov vám prajeme veľa šťastia. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budete mať príjemné spomienky.

Teraz sa však obrátim na vás, drahí kolegovia. Chcem podotknúť, že tento školský rok sa spravilo veľa užitočnej a pre školu aj pre žiakov prospešnej práce. Ďakujem vám všetkým za snahu. Aktivity mnohých kolegov ma veľmi tešia. Z činností, ktoré boli vykonané v tomto školskom roku spomeniem aspoň niektoré:

Ešte raz ďakujem vám.

V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky a pochvaly aj vám, všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez vás by chod školy nebol možný a všetci si vážime vašu prácu.

A tak prajem všetkým príjemné prázdniny a oddych venovaný k načerpaniu nových síl.

4.1/5 - (418 votes)