Príhovor na pohrebe 1

Vážení prítomní, drahí pozostalí.

Dnes sa lúčime s naším drahým otcom, manželom, starým i prastarým otcom ……… Odišiel a nám ostal v srdci žiaľ a smútok. Určite každý z nás má pred očami jeho láskavú tvár, úprimné oči, znie nám jeho hlas a ťažko je uveriť, že už nikdy nebudeme s ním.

Jeho životná púť sa skončila, tak ako sa raz skončí život každého z nás. Keď umrie človek je to vždy smutné. Práve vtedy si uvedomujeme veľkú stratu, uvedomíme si, čo pre nás znamenal. …… bol úžasný človek. Bol to človek s veľkým srdcom, človek žijúci pre svojich najbližších. Bol príkladným, starostlivým a milujúcim manželom, otcom i starým otcom. Človek nesúci v sebe dobro a lásku, ktorú dával iným. Nemôžem nespomenúť jeho čestnosť, zmysel pre spravodlivosť, svedomitosť a pracovitosť. Vlastnosti, ktoré bezpochyby patrili k jeho osobnosti a kvôli ktorým si ho ľudia vážili.

Už viac nebude s nami, no ostávajú spomienky. Opustil tento svet, no to, čo po sebe zanechal, bude tu i naďalej. Bude tu s nami práve v našich spomienkach, v našich srdciach. Jeho dobro a láska nech žije ďalej v jeho potomkoch.

Keby som mal možnosť rozlúčiť sa s ním slovami, povedal by som len:

Máme ťa radi! Budeš nám chýbať!

4.7/5 - (201 votes)