Príhovor na stužkovú 4

Tento príhovor na stužkovú prednáša učiteľ osemročného gymnázia. Zhodnotí štúdium na škole, pripomenie maturitu a zaželá úspechy na vysokej škole a v živote.

Ďaľšie možnosti pre príhovor na stužkovú.

Vážení rodičia, milí študenti, drahí kolegovia a všetci tu prítomní,

všetkých vás srdečne vítam na dnešnom udeľovaní stužiek študentom osemročného gymnázia a s touto udalosťou spojeným slávnostným večerom.

Kolegovia mi určite dajú za pravdu, že prítomnosť stužkovej slávnosti nám učiteľom dáva pocit zadosťučinenia, hrdosti, radosti z práce. No zároveň si tak trochu povzdychneme s myšlienkou: Kam ten čas tak rýchlo uteká?

Pred siedmimi rokmi, zdá sa nám to ako včera, k nám prišli primania, ešte malí žiačikovia, ktorí práve opustili 1. stupeň základnej školy. Boli to ešte deti. Dnes večer vidíme pred sebou mladých dospelých. Áno, je to tak, aj ich vek sa blíži k oficiálnej dospelosti. Sedem rokov ubehlo ako voda a oni práve za ten čas prešli premenou od detstva k dospelosti.

Na roky strednej školy tak dobre spomína, vznikajú priateľstvá na celý život, spolužiaci sa radi stretávajú aj o mnohé roky neskôr. A vo vašom prípade, milí študenti, verím, že to bude tiež tak.

Máte ešte aj tú výhodu, že ste spolu strávili nielen štyri roky ale až osem, čiže sa navzájom poznáte veľmi dobre. Dúfam, že čas strávený na gymnáziu je pre vás časom, kedy ste získali mnoho poučení, skúseností, ale i časom, kedy ste zažili veľa veselých príhod, získali dobrých kamarátov a do budúcnosti si z tohto obdobia odnesiete hlavne tie pekné spomienky.

Však toto obdobie sa už pomaly chýli ku koncu. Ešte vás čaká jedna veľká „skúška ohňom“ alebo tiež zvaná „skúška dospelosti“ a potom… prekročíte bránu gymnázia a za ňou vás čaká život. Nepredvídateľný, niekedy možno krutý, ale verte, že v skutočnosti nádherný život. A v každom prípade ten život je jedine váš, je vo vašich rukách a vo veľkej miere len na vás záleží, ako s ním naložíte. Mnohí z vás sa chystajú na vysokú školu. Čiže tá skutočná príprava na povolanie, tie časy študentské sú ešte len pred vami. Maturitnou skúškou sa teda vaše nadobúdanie vedomostí ešte len začne. Niektorí z vás možno už presne vedia, čo v živote chcú, ďalší zas ešte potrebujú čas porozhliadať sa.

Ako študentov gymnázia sme vás viedli k zodpovednosti vzhľadom na rôzne okolnosti, k pozitívnemu prístupu k vzdelaniu. Gymnázium dáva priestor pre všeobecné vzdelanie, poskytuje nadobudnutie vedomostí z rôznych oblastí. Mali ste možnosť vyskúšať si rôzne zamerania a na základe toho zistiť, čo je vám najbližšie a vybrať konkrétny smer.

Onedlho vás čaká posielanie prihlášok na vysokú školu, stojí pred vami veľké rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť celý váš život. Aj keď my vaši učitelia a samozrejme aj rodičia budeme pri vás stáť a snažiť sa vám pri tomto rozhodovaní čo najviac pomôcť, no konečná voľba je len na vás. Voľba ku ktorej musíte pristúpiť ako zodpovední dospelí ľudia. Pri výbere musíte zosúladiť svoje priority, záujmy, schopnosti, ale v neposlednom rade aj objektívne okolnosti, to jest možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Verím, že naša škola vás pripravila na ďalšie štúdium a to, čo sme vás naučili, budete schopní v budúcnosti využiť. My ako učitelia vám budeme fandiť a s hrdosťou počúvať dobré zvesti o tom, ako sa ktorému darí.

No dnešný deň je len váš, žite dnes naplno, vychutnajte si čaro dnešných momentov, ako najlepšie sa vám dá, pretože stužková slávnosť je len raz za život.

A milí rodičia, tento moment je jednou z tých chvíľ, kedy sa pozeráte na svoju ratolesť a srdce sa vám zalieva pocitom dojatia. Stužková slávnosť vlastného dieťaťa. Myslím, že dnes ani jednej matke neostanú oči suché a otcom tiež zviera hrdlo.

Vidíte, ako vaše deti hrdo nosia zelenú stužku pripnutú na hrudi. A vám, aj keď je smutno, že už nie sú vaše deti deťmi, tak zároveň sa do našich pocitov vkráda hrdosť a radosť nad ich úspechmi. Však vidíte, že ich oči sú plné očakávania od budúcnosti a ich stužky majú farbu zelenú, čo symbolizuje mladosť a nádej. Nie je väčším prianím pre každého rodiča, ako to, aby sa jeho dieťaťu životné očakávania splnili a aby našlo svoje šťastie. A i keď už nie sú vaše deti malé, stále sú vašimi deťmi a stále vás potrebujú, pretože vstup do života nie je jednoduchý a oni budú potrebovať vašu oporu.

A na záver len toľko: nech teda v tento slávnostný deň nás všetkých opája atmosféra jeho jedinečnosti a neopakovateľnosti. Prajem všetkým príjemnú zábavu!

5/5 - (1 vote)