Príhovor na stužkovú 6

Príhovor rodiča pri stužkovej slávnosti

Autor: ivetat

    Vážený pán riaditeľ, milá pani triedna učiteľka, ctení zástupcovia pedagogického zboru, vážení rodičia, milí partneri a naše „ už poriadne vyrastené deti“, dovoľte aj mne prispieť k tejto slávnostnej chvíli.

    Vážení pedagógovia, využívam túto príležitosť a ďakujem vám v mene nás rodičov za to, že svoje sily, vedomosti aj schopnosti dávate každý deň k dispozícii našim deťom. Prajeme vám, nech sa vám mnohonásobne a mnohorako vráti späť každá vynaložená námaha, trpezlivosť, pochopenie, zhovievavosť aj porozumenie prejavené našim ratolestiam pri zvládaní učiva, zručností aj ich nezbedách. Ešte raz, ďakujeme.

    Milé slečny a hrdí mládenci, priznávam, že táto chvíľa nás rodičov zvádza nostalgicky zaspomínať si na časy, keď sme vás, naše milované deti, viedli za ruku, strážili vás, dohliadali na to, čo robíte… Dnes tu ale stojíte pred nami odhodlaní vyskúšať si svoje sily v príležitostiach, ktoré sú pred vami. Myslíme si, že „zahrievaciu skúšku“ ste absolvovali už pri príprave tohto spoločného večera.
Možno na vás doliehajú obavy, ako budete zvládať prechádzať tie kľukaté a tajomné cestičky vášho života. Mnohokrát ste boli svedkami, že ani nám to nejde dokonale. Stále vám chceme stáť nablízku, podeliť sa s tým, aké riešenia sme objavili my a pomáhať vám nájsť tie vaše východiská.

    Mohli ste si vybrať, akým spôsobom chcete svojmu okoliu prezentovať, že ste pripravení prevziať zodpovednosť za svoju budúcnosť, čoho symbolom sú v tejto chvíli zelené stužky, a ďakujeme vám, že ste nás všetkých prizvali prežiť ho spoločne s vami. Možno dnes neprebehne všetko dokonale, no nedajte si ukradnúť radosť, ale hlavne -bavte sa!
   

     A na záver vám, všetci milí prítomní, chcem pripomenúť, že v takomto jedinečnom zložení sme sa zišli jedine v tento slávnostný večer. Nech sa do našich pamätí zapíše v tom najlepšom ako skutočne výnimočný.
   

     Prajem nám všetkým príjemnú zábavu!

Rate this post