Príhovor k 40. narodeninám

Vážení prítomní, milý oslávenec!

Štyridsiatka. Pekné jubileum. Zvyčajne pri okrúhlych narodeninách človek má tendenciu zastaviť sa na chvíľku popri plynutí bežných dní a porozmýšlať nad sebou. Nad svojím životom. Uvedomí si plynutie nemilosrdného času. Uvedomí si nenávratnosť čias minulých a taktiež pozrie sa pred seba.

Pri štyridsiatke akoby to platilo ešte viacej. Človek si uvedomí svoj stredný vek a to, že dni ubiehajú čoraz rýchlejšie. Je to vek, kedy sa človek viac zamýšľa nad otázkami typu: Čo chcem? Ako dať tomuto životu zmysel? Žijem svoj život správne? A tiež sa sám seba pýta: Čo tu po mne ostane?

Oslávenec, dnes oslavujeme tvoje štyridsiate narodeniny. Pri tejto príležitosti my ako tvoji priatelia máme tú možnosť ti povedať, že ťa máme radi, vážime si ťa. Si čestný, férový, zodpovedný, pracovitý. Jednoducho si správny chlap. Máš šťastnú rodinu, deti a staráš sa o ne príkladne. Však rodinné zázemie je to najdôležitejšie, čo si človek môže priať. Preto ak si aj ty kladieš otázky, či žiješ správne, či dávaš životu zmysel, tak vedz, že áno. My ako ľudia, ktorí ťa poznajú už dlho a myslím dosť dobre, tak ti môžeme povedať: áno, všetko, čo robíš, robíš pre svojich najbližších a práve v tom je ten zmysel.

Sme radi, že môžeme byť pri takejto príležitosti s tebou a osláviť ten krásny vek. Dovoľ, aby sme ti zablahoželali len to najlepšie. Aby sa ti vždy dobre vodilo, aby ťa starosti obchádzali. No a deti nech sú tvojou radosťou.

Buď taký, aký si. Na zdravie.

4.2/5 - (325 votes)