Príhovor k narodeniu dieťaťa (Príhovor ku krstu) 3

Drahá naša rodinka!

Život nám prináša mnoho krásnych a neopakovateľných chvíľ. No tou najväčšou a najdokonalejšou je snáď pre každého rodiča narodenie vlastného dieťa. Takéhoto nezabudnuteľného momentu sa dočkali ………………..a …………………, keď prišiel na svet náš malý………………

My všetci, rodina aj priatelia sme za to vďační Pánu Bohu. Veď dieťa je veľký dar. A ten dar obidvom rodičom zo srdca prajeme.

Ak dovolíte, rada by som sa obrátila s pár slovami tu na nášho malého človiečika, nášho najmladšieho člena rodiny. Obraciam sa na teba, chlapček náš maličký. Obraciam sa na teba so slovami veľkého priania všetkého dobrého do tvojho života. Všetci ti prajeme, aby si mal krásny život a aby si bol zdravý a šťastný. Máš milujúcu maminku, máš starostlivého otecka, máš nás – rodinu – ľudí, ktorým na tebe záleží. Ja a môj manžel sme tvojimi krstnými rodičmi. Dnes si sa stal kresťanom.

Tak teda vitaj medzi nami! Vitaj na tomto svete!

Ďakujeme!

Rate this post