Príhovor na svadbu 9

    Vážení novomanželia.

    Dovoľte mi na začiatku môjho príhovoru vysloviť jedno prosté a úprimné ľudské želanie: nech dnešný deň patrí skutočne medzi tie najkrajšie vo Vašom živote. Ale nech sú rovnako krásne a pamätné aj tie, čo prídu po ňom.

    Máte sa radi a rozhodli ste sa svoju lásku spečatiť manželstvom. Rozhodli ste sa pre túto prirodzenú cestu, na ktorú sa denne vydávajú mnohí ľudia. Vždy je to cesta dvoch a vždy je iná. Láska má vari toľko podôb, koľko je ľúbiacich sa na svete. V základe vzťahu však vždy musí byť vzájomná dôvera, úprimnosť a úcta. Ak si tieto vlastnosti prinesiete do manželstva, iste sa Váš vzťah bude aj naďalej rozvíjať a prekonávať všetky prekážky, ktoré Vám život postaví do cesty.

 Dnešný deň je sviatočný a dôstojný. Po ňom prídu tisíce ďalších všedných dní, v ktorých budete napĺňať svoj manželský sľub. Svoj čas budete každodenne deliť medzi prácu, denné starosti a svoju lásku. Želám Vám, aby si Vaša láska zachovala sviežosť z dnešného dňa a aby ďalšie dni prispeli k jej prehĺbeniu a utuženiu. Manželstvo neznamená len spoločnú cestu životom, manželstvo znamená aj spoločný zápas so životom. Ak si to všetko uvedomíte, Váš vzájomný vzťah bude neustále nový , každý deň Vám prinesie mnoho radostných chvíľ.

    Vážení novomanželia, prijmite tieto moje slová ako úprimné želanie. I ja mám radosť z Vášho uzavretého manželstva a dovoľte, aby som na záver pripomenul slová básnika: „Láska je nielen byť spolu, láska je ísť spolu.“

    Želám Vám všetko najlepšie na Vašej ceste spoločným životom.

1.7/5 - (246 votes)