Príhovor k 50. narodeninám 3

Drahá naša mamička!

Dnes, mamka naša, slávime tvoje 50-te narodeniny. Dovoľ mi teda, aby som v mene všetkých tu prítomných, tvojich najbližších Ti povedal pár viet. Nedá sa vyjadriť slovami láska a vďačnosť, čo cítime voči Tebe, ber to tak, že moja reč je len špičkou ľadovca našich citov k tebe.

Nemôžem však mlčať o tom, že si človek, ktorého si všetci vážia. Úctu si získavaš svojou láskavosťou, milosťou a veľkým srdcom, ktoré je naplnené láskou. Je v tebe tak silná ochota byť tu pre druhých. Ty si človekom, ktorý neodmieta poskytnúť pomoc, keď to niekto potrebuje. Keď sú druhí smutní, ty ich potešíš, vypočuješ, čo majú na srdci a aj do tých najchmúrnejších myšlienok vnesieš svetlo nádeje.

Spolu s oteckom ste vychovali tri deti – nás. Naše detstvo bolo plné pekných dní. Vždy sme všetci spolu chodievali do prírody, kúpavali sme sa, brávali ste nás na rôzne výlety, na dovolenky. Boli to chvíle plné radostí, rodinného šťastia a pohody. Vďaka tomu dnes máme na detstvo krásne spomienky, vytvorilo sa pevné puto medzi nami súrodencami a určite sa budeme snažiť tú lásku a dobro poslať ďalej, naším deťom. Cítime za to všetko veľkú vďačnosť. Naše detstvo bolo také, aké by som prial každému.

Mamička naša, si naším slnkom. Ako ono hreje svojimi lúčmi, ty dávaš energiu svojou láskou, svojou dobrotou. Dávaš dobro a lásku do svojej každodennej práce, dávaš to nám i ľuďom v tvojom okolí. S láskou a dobrotou sa staráš aj o vašu záhradku.

Mamka, si skvelá žena, manželka, mamka, no a už aj babka. Tvoj vnúčik, ktorý je potešením celej rodiny a vniesol mnoho radostí do našich životov, ťa postavil pred novú životnú etapu. Stala si sa starou mamou. A tak, ako si nám bola dobrou mamkou, si teraz jemu tá najlepšia babka. Nech si teda s ním užiješ veľa radostných okamihov.

Všetci Ti teda gratulujeme k Tvojmu piatemu krížiku na krku a želáme Ti len to najlepšie. Nech ťa zdravie neopúšťa, nech Ti život prinesie ešte plno radostí a tak ako kvitnú kvety v záhrade nech je pred Tebou ešte mnohé dni kvitnúce šťastím.

3.8/5 - (35 votes)