Príhovor na výročie svadby 1

Zlatá svadba

Milovaní naši rodičia, starí rodičia i prastarí rodičia!

Stojíme tu dnes pred vami, my vaše deti, vnúčatá, pravnúča. Oslavujete päťdesiate výročie vašej svadby – zlatú svadbu. A nás v tejto chvíli spája pocit obdivu, úcty a spoločná potreba povedať vám jedno veľké: ďakujeme.

Ďakujeme za vašu lásku, za vašu starostlivosť, za vašu obetavosť, za to, že sme a za to, že ste vy a ste spolu. Je to päťdesiat rokov, čo ste vstúpili do manželstva a od vtedy kráčate jednou cestou. Spojila vás láska, ktorú ste znásobili a rozdelili medzi každé svoje dieťa, aby oni potom mohli ju ďalej šíriť medzi svojich potomkov. Vychovali ste tri deti a boli ste im oporou, aj stále ste, aj keď už sú dospelé. Starali ste sa o svoje vnúčatá. Vytvárali ste tú správnu atmosféru starorodičovského domova. Vštepovali ste do nás tie správne hodnoty, viedli ste nás k pravde, poctivosti, čestnosti. Učili ste nás byť šťastnými. No čo je najdôležitejšie, vy sami ste toho príkladom. Ste príkladom spokojného, láskyplného a napĺňajúceho spolunažívania. Ten čas: päťdesiat rokov šťastného spolužitia je toho dôkazom. Ste predmetom obdivu ľudí, ktorí vás poznajú.

Toto je príležitosť pre nás povedať vám to. Pretože vy si to zaslúžite počuť to z našich úst. A preto vám všetci prajeme ešte mnoho rokov strávených spolu, aby vám slúžilo zdravie, aby ste mali radosť zo svojich potomkov. Aby ste si užili ešte mnoho šťastných chvíľ a potešenia s najmladšími členmi rodiny.

Gratulujeme vám a prajme vám všetko dobré k vašemu spoločnému jubileu.

 

4.4/5 - (500 votes)