Začiatok školského roka – príhovor

Vážení rodičia, milí žiaci, vážení kolegovia!

Všetkých vás srdečne vítam v našej škole pri otvorení nového školského roka. Som rád, že sme sa opäť stretli a dúfam, že leto poskytlo žiakom ako aj učiteľom dostatok času na oddych a získanie nových síl do ďalšej práce.

Ako každý september aj teraz naša škola víta nových žiakov a to prvákov, ktorým sa dnes nielenže začína školský rok, im sa začína nové obdobie života, a to obdobie školské. Je to tak milý prváčikovia, ste už veľkí, ste už školáci. Čakajú vás nové povinnosti. Začiatky sú pre každého ťažké, ale nemusíte sa báť. My učitelia sme na to, aby sme vám pomohli. Taktiež chcem osloviť rodičov prvákov, aby tým svojím malým žiačikom doma pomáhali, aby boli pomocníkmi nám učiteľom. Prvý rok je pre dieťa náročný, zároveň je veľmi dôležitý, lebo tu získava žiak návyky k plneniu povinností. A preto opakujem, rodičia, vaša spolupráca je veľmi podstatná.

Ostatní žiaci už školu poznajú, sú však už v ďalšom ročníku, čaká ich zas o trochu náročnejšie učivo. Piataci prešli do druhého stupňa, ktorý je náročnejší. Dúfam však žiaci, že sa vám bude všetkým dariť a že z poznávania nových vecí budete mať radosť.

Taktiež kolegom a kolegyniam prajem, aby ich práca napĺňala, prinášala viac radostí ako sklamania. Vieme, že je to činnosť nie vždy jednoduchá a vyžaduje veľa duševných síl.

Bol by som rád, keby naša škola bola miestom, kde ako žiaci, tak i učitelia a ostatní školskí pracovníci sa cítia dobre, miestom, kde plnenie si svojich povinností je pre všetkých príjemné. To však záleží od nás všetkých.

Prajem teda všetkým dostatok síl a energie do práce v novom školskom roku. Pracujme všetci tak, aby o desať mesiacov by sme mali byť na čo hrdí.

 

4.6/5 - (101 votes)